Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 70 NDT lên 11.465 NDT (1.799,67 USD)/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 110,37 yên so với khoảng 110,38 yên ngày thứ tư (16/5).
Giá dầu tăng với giá dầu thô Mỹ tăng 0,3% và dầu Brent tăng 0,1%.
Hầu hết các hàng hóa khác đều tăng, với giá đồng tăng 0,3% và giá vàng tăng nhẹ.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,4%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 16/5

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun 
166
166,5
165
166
18-Jul 
168
168,9
167,5
167,9
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun
140,3
140,5
138,6

      
Jul-18 
140,5
141,9
140

      
18-Aug 
142
143,5
141,5

      
18-Sep 
144,7
144,9
143

      
18-Oct 
146,1
146,2
144,1

      
18-Nov 
146,3
147,2
145,1

      
18-Dec 
147
148,2
146,2

      
19-Jan
148
149,2
147,7

      
19-Feb 
149,7
149,8
148,6

      
19-Mar 
149,9
150,4
149,7

      
19-Apr 
151
151,3
150,1

      
19-May 
152,3
152,4
152,3

      

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 16/5

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T6)

1,75 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T6)

1,43 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T6)

1,41 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T6)

Cao su Thái Lan USS3

47,79 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T6)

1.320 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T6)

1.220 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters