Virus corona bùng phát mới tác động xấu đến xu hướng kinh doanh do các công ty Nhật Bản chuẩn bị cho cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài.
Các nhà chức trách tại Trung Quốc – nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới – đã khôi phục các hạn chế đối với virus corona khi các trường hợp nhiễm mới tại Bắc Kinh tăng.
Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2020 trên sàn TOCOM giảm 1,4 JPY tương đương 0,9% xuống 156,2 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải giảm 0,1% xuống 10.295 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 16/6/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jul

1,52

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jul

1,27

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jul

1,15

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jul

1,15

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jul

39,04

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jul

1.260

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jul

1.160

Singapore

 

 

19- Jun

114,5

 

RSS3

 

20-Jul

118

 

 

 

20-Aug

121,6

 

 

 

20-Sep

123,7

 

 

US cent/kg

19- Jun

143,5

 

TSR20

 

20-Jul

140

 

 

 

20-Aug

139,9

 

 

 

20-Sept

140

Nguồn: VITIC/Reuters