Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 4/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,4% xuống 151 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 55 CNY tương đương 0,5% xuống 12.175 CNY (1.757,79 USD)/tấn. Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 11/2018 trên sàn SICOM tăng 0,4 US cent lên 132,5 US cent/kg.
Đồng USD ở mức khoảng 112,67 JPY so với khoảng 112,64 JPY trong ngày thứ tư (17/10/2018).
Giá dầu Brent và dầu thô Mỹ cả hai đều tăng 0,25%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản duy trì ổn định.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 17/10/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Nov

143,9

143,9

143,9

143,6

19-Jul

160,8

160,8

160,8

160,8

Cao su kỳ hạn TSR20 

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Nov

132,3

132,8

131,9

132,5

18-Dec

132,4

132,7

131,5

132,1

19-Jan

132,9

133,3

132,3

132,9

19-Feb

133,5

133,9

133,3

133,9

19-Mar

133,8

134,7

133,8

134,5

19-Apr

134,9

135,3

134,6

135,7

19-May

135,6

135,9

135,4

135,9

19-Jun

136,3

136,5

136

136,5

19-Jul

137

137,5

136,8

137,3

19-Aug

138,2

138,4

138,2

138,4

19-Sep

139,5

139,5

139,4

139,5

19-Oct

140,7

140,7

140,4

140,4

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 17/10/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T11)

1,45 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T11)

1,36 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T11)

1,34 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T11)

Cao su Thái Lan USS3

40,58 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T11)

1.150 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T11)

1.050 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters