Hợp đồng cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 15 NDT, tương đương 0,2% xuống còn 10.290 NDT/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 111,74 yên so với khoảng 111,86 yên ngày thứ ba (31/7/2018).
Giá dầu Mỹ giảm 0,5%.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 31/7/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

145

147,9

145

147,2

18-Sep

146

146

146

146

18-Oct

146,6

146,6

146,1

146,8

18-Nov

147

147,1

147

147,7

18-Dec

148

148

148

148,3

19-Jan

149

149

149

149,5

19-Feb

149,1

149,1

149,1

151

19-Mar

155,5

155,5

155,5

156,1

19-Apr

159

159

159

159,5

19-May

160

160

160

160,5

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

129

132,4

128,5

130,1

18-Sep

132,5

132,5

131

131,5

18-Oct

133

133

131,1

131,4

18-Nov

132,7

132,8

131,2

131,8

18-Dec

133

133,5

131,6

132,3

19-Jan

134,5

134,5

132,4

133,3

19-Feb

135

135,2

133,4

134,1

19-Mar

135,5

135,5

133,8

134,5

19-Apr

135,7

135,7

134,3

134,4

19-May

135,4

135,4

135

135,1

19-Jun

136,1

136,1

136,1

136,3

19-Jul

136,6

136,6

136,6

136,8

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 31/7/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T8)

1,47 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T8)

1,34 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T8)

1,32 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T8)

Cao su Thái Lan USS3

43,46 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T8)

1.150 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T8)

1.050 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters