Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 225 NDT lên 11.685 NDT/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 110,85 yên so với khoảng 110,76 yên ngày thứ năm (17/5).
Giá dầu tăng với giá dầu thô Mỹ tăng 0,1% và giá dầu Brent tăng 0,2%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng khoảng 0,2%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 17/5

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun 
167
167
164
166,3
18-Jul 
168
168
168
167,8
18-Aug 
168
168
168
168
18-Oct 
165,5
168
165
168,3
18-Nov 
167,4
167,4
167
168,4
19-Apr 
175
175
175
175,2
19-May 
175
175
175,5
177,2
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun
140,5
140,8
139,6

      
Jul-18 
141,6
142,4
141,2

      
18-Aug 
143,4
144
142,7

      
18-Sep 
145,1
145,5
144,2

      
18-Oct 
146,2
146,8
145,4

      
18-Nov 
147,5
147,9
146,4

      
18-Dec 
148,5
148,5
147,5

      
19-Jan
149,6
149,8
148,9

      
19-Mar 
150,6
150,6
150,6

      
19-Apr 
151,5
151,8
151,1

      
19-May 
152
152
152

      

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 17/5

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T6)

1,75 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T6)

1,43 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T6)

1,41 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T6)

Cao su Thái Lan USS3

47,8 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T6)

1.320 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T6)

1.220 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters