Đồng USD ở mức khoảng 110,48 yên so với khoảng 110,66 yên ngày thứ sáu (15/6).
Giá dầu Mỹ giảm 1,2%, trong khi giá dầu Brent giảm 0,5%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,7%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 14/6

Cao su kỳ hạn RSS3

 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jul 
156
156
153,5
154,5
18-Aug 
157
157
156
156
18-Sep 
159,1
159,1
158
158,8
18-Oct 
160,5
161
157,1
159,4
18-Nov 
159,8
160,5
157
160
18-Dec
165
165
161,5
162,8
19-Jan 
164,5
164,5
162
162,4
19-Feb 
162,1
162,1
162
164
19-Mar
169
169,5
169
169,5
19-Apr
172
172,5
171
172,5
19-May 
174,5
175
173
174,4
19-Jun
175
176
173
175,9
Cao su kỳ hạn TSR20 
 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
Jul-18 
138,3
139,3
136,1
138,6
18-Aug 
138,6
139,3
136,7
138,8
18-Sep 
139,9
140,4
138,1
140,2
18-Oct 
141,1
141,5
139,5
141,3
18-Nov 
142,4
143,3
140,6
142,5
18-Dec 
144,1
144,6
142,1
144
19-Jan
145,8
145,8
143,8
145,6
19-Feb
147,3
147,4
145,4
147
19-Mar 
148
148,6
148
148,4
19-Apr 
149
149
147,5
148,8
19-May 
149
150,5
149
150,4
19-Jun 
150,8
151,5
149,6
151,1

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 14/6

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T7)

1,62 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T7)

1,42 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T7)

1,37 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T7)

Cao su Thái Lan USS3

45,32 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T7)

1.250 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T7)

1.150 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters