Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,9%.
Đồng USD ở mức khoảng 106,11 yên so với khoảng 105,94 yên ngày thứ sáu (16/3).
Giá dầu tăng trong ngày thứ sáu (16/3), với giá dầu thô Brent đạt mức cao nhất trong hơn 2 tuần do chứng khoán Mỹ tăng.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,1%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 16/3

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr 
174,5
174,5
174

      
18-May 
177,8
178
176,5

      
18-Jun 
178,1
179,5
178,1

      
18-Jul 
179,8
180
178,5

      
18-Aug 
177,5
177,5
177,5

      
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr
146,8
146,8
144

      
18-May
147,3
147,7
145,5

      
18-Jun
148,5
148,5
146,2

      
Jul-18 
149,9
150,2
147,5

      
18-Aug 
150,9
151
148,5

      
18-Sep 
151,6
151,7
149,4

      
18-Oct 
152,2
153,2
151,1

      
18-Nov 
152,3
152,7
151,9

      
18-Dec 
153,2
153,8
152,8

      
19-Jan
155,1
155,5
154

      
19-Feb 
155,5
155,5
155,2

      

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 16/3

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T4)

1,76 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T4)

1,51 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T4)

1,46 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T4)

0,76 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

46,14 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T4)

1.350 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T4)

1.250 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters