Trong phiên trước đó, hợp đồng cao su giảm xuống còn 175,6 yên/kg, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3/2018.
Đồng USD ở mức khoảng 110,11 yên so với khoảng 110,54 yên ngày thứ hai (18/6).
Giá dầu Mỹ giảm, với giá dầu Brent và dầu thô Mỹ giảm khoảng 0,4%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,4%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 18/6

Cao su kỳ hạn RSS3

 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jul 
154,6
154,6
151
151,7
18-Aug 
154
155
153,4
153,9
18-Sep 
157,3
157,3
156
155,8
18-Oct 
158,5
158,5
158,5
157,4
18-Nov 
159,9
159,9
159,9
159
18-Dec
161
161
160
160,7
19-Jan 
161
161
161
161
19-Feb 
167
168,5
167
167,8
19-Apr
170
171,5
170
171
19-May 
171
172,5
171
172
19-Jun
173
173
172,5
173
Cao su kỳ hạn TSR20 
 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
Jul-18 
136,2
137,4
135,3
136,9
18-Aug 
136,3
137,6
136,3
137,4
18-Sep 
137,5
139
137,5
138,9
18-Oct 
139
140,1
168,7
139,9
18-Nov 
140,2
141,1
139,7
141
18-Dec 
141,5
142,5
141
142,1
19-Jan
142,9
144,1
142,6
143,6
19-Feb
144,5
144,9
144,1
145
19-Mar 
146,4
146,6
145,3
146,5
19-Apr 
146,5
147,2
145,8
147
19-May 
147,7
148
147,3
147,3
19-Jun 
148,8
148,8
148,1
148,1

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 18/6

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T7)

1,57 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T7)

1,37 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T7)

1,37 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T7)

Cao su Thái Lan USS3

44,5 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T7)

1.210 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T7)

1.110 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters