Đại dịch Covid-19 bắt đầu từ tháng 12/2019 tại Trung Quốc – nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới, song đã được ngăn chặn cho đến khi dịch bệnh bùng phát mới đây tại Bắc Kinh. Số trường hợp nhiễm virus corona mới trên toàn cầu tăng, với Mexico công bố số lượng ca bệnh mới đạt mức cao kỷ lục.
Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2020 trên sàn TOCOM tăng 0,2 JPY tương đương 0,1% lên 157 JPY/kg và có tuần giảm thứ 2 liên tiếp, giảm hơn 1%.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 35 CNY lên 10.325 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 18/6/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jul

1,52

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jul

1,25

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jul

1,15

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jul

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jul

38,88

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jul

1.250

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jul

1.150

Singapore

 

 

19- Jun

113,5

 

RSS3

 

20-Jul

117,1

 

 

 

20-Aug

120,2

 

 

 

20-Sep

122,3

 

 

US cent/kg

19- Jun

141,5

 

TSR20

 

20-Jul

139,4

 

 

 

20-Aug

138,5

 

 

 

20-Sept

138,6

Nguồn: VITIC/Reuters