Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Osaka giảm 0,8 JPY tương đương 0,5% xuống 176,1 JPY/kg.
Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 7/2020 giảm 2 con số và giảm tháng thứ 5 liên tiếp, do khủng hoảng sức khỏe ảnh hưởng đến xuất khẩu ô tô sang Mỹ, làm giảm triển vọng phục hồi thương mại từ sự sụt giảm mạnh của nước này.
Các đơn hàng máy móc cốt lõi, dẫn đầu là chỉ số chi tiêu kinh doanh giảm xuống mức thấp nhất 7 năm trong tháng 6/2020, làm giảm kỳ vọng nhu cầu nội địa Nhật Bản sẽ giúp khắc phục tình trạng trì trệ do tăng trưởng toàn cầu chậm lại.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải giảm 20 CNY xuống 12.435 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 18/8/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Sep

1,73

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Sep

1,35

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Sep

1,32

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Sep

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Sep

47,51

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Sep

1.250

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Sep

1.150

Singapore

 

 

20- Sep

129,3

 

RSS3

 

20-Oct

130,7

 

 

 

20-Nov

131,7

 

 

 

20-Dec

132,7

 

 

US cent/kg

20- Sep

169,6

 

TSR20

 

20-Oct

164,3

 

 

 

20-Nov

159

 

 

 

20-Dec

158,7

Nguồn: VITIC/Reuters