Hợp đồng cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 65 NDT, tương đương 0,6% xuống còn 10.240 NDT (1.580,2 USD)/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 110,05 yên so với khoảng 110,04 yên trong ngày thứ ba (19/6).
Giá dầu Mỹ tăng, với dầu Brent tăng 0,3% và dầu WTI tăng 0,5%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,1%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 19/6

Cao su kỳ hạn RSS3

 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jul 
150
150
147
147,9
18-Aug 
150,4
152
149
150
18-Sep 
156
156
152,5
152,5
18-Oct 
153,9
153,9
153,9
153,8
18-Nov 
155
155
155
154,2
18-Dec
157,5
157,5
157
158,2
19-Jan 
158
158
158
159
19-Mar 
167
167
164,5
165
19-Apr
170
170
167,5
168,3
19-May 
169
169
169
169
19-Jun
169,5
170
169,1
170,8
Cao su kỳ hạn TSR20 
 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
Jul-18 
137,7
137,7
131,7
132,8
18-Aug 
138,2
138,3
132,2
133,3
18-Sep 
138,8
139,5
134
134,4
18-Oct 
140
140,5
135
135,6
18-Nov 
141,2
141,8
136,5
136,9
18-Dec 
142,8
142,8
137,5
138,4
19-Jan
142,5
142,5
139,2
140
19-Feb
142
142
140,9
141,3
19-Mar 
142,6
143,2
142,3
142,7
19-Apr 
144
144
143
143,4
19-May 
145
145,2
144,4
145
19-Jun 
146,1
146,1
145
145,8

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 19/6

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T7)

1,56 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T7)

1,37 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T7)

1,33 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T7)

Cao su Thái Lan USS3

44,2 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T7)

1.210 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T7)

1.110 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters