Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải giảm 60 NDT tương đương 0,6% xuống còn 10.290 NDT/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 112,34 yên so với khoảng 112,69 yên ngày thứ năm (19/7/2018). 
Giá dầu tăng sau khi thống đốc OPEC cho biết, xuất khẩu của Saudi Arabia trong tháng 8/2018 sẽ giảm và dự trữ trong quý III/2018 có thể giảm.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 1,4%.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 19/7/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

146,5

147,8

146

146,8

18-Sep

146,5

147,8

146

146

18-Oct

148

148

147,6

147,6

18-Nov

148,5

148,5

148,5

148,8

18-Dec

149,8

149,8

148,5

148,8

19-Jan

150

150

149,5

149,5

19-Feb

151,1

151,1

151,1

151,3

19-Mar

156

156

156

157,8

19-Apr

160

160

159,5

160

19-May

161

161

160,5

162,5

19-Jun

163

163

161,5

163,5

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

134,3

134,9

132,5

133,5

18-Sep

133,8

133,8

131,1

131,6

18-Oct

133,8

133,8

131

131,7

18-Nov

134,2

134,5

131,5

132,3

18-Dec

135,1

135,5

132

132,7

19-Jan

136,1

136,3

132,3

133,2

19-Feb

136,7

137,1

133

134

19-Mar

137,9

137,9

134,4

135,3

19-Apr

137,5

137,7

135,7

136,9

19-May

138,2

138,4

136,5

137

19-Jun

138,8

138,8

137,6

137,5

19-Jul

139,1

139,1

138,2

139

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 19/7/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T8)

1,51 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T8)

1,35 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T8)

1,34 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T8)

1,33 USD/kg

Cao su Thái Lan USS3

44,17 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T8)

1.160 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T8)

1.060 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters