Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải thay đổi nhẹ.

Đồng USD ở mức khoảng 110,48 JPY so với khoảng 110,87 JPY trong ngày thứ sáu (17/8/2018).

Giá dầu giảm trong ngày thứ hai (20/8/2018), do lo ngại tăng trưởng kinh tế chậm chạp gây áp lực thị trường.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,2%.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên sàn SICOM ở mức 134,5 US cent/kg, tăng 1 US cent.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 17/8/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Sep

146,9

146,9

145

145,5

18-Oct

147

147

146,6

146,3

18-Nov

146,5

146,5

146,5

147,3

18-Dec

147,1

148,3

147,1

148

19-Jan

152,3

153,3

147,3

149

19-Apr

158

160,6

158

160,3

19-May

159

161,3

159

160,8

19-Jun

162,3

162,3

159,5

161

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Sep

133

134

132,8

133,8

18-Oct

132,6

133,3

132,4

133,3

18-Nov

133,2

133,4

132,1

133,2

18-Dec

134

134

132,5

133,6

19-Jan

134,3

134,5

133,2

134,4

19-Feb

134,5

135,3

134,2

135,3

19-Mar

135,3

136,2

135,3

136,2

19-Apr

136,3

137,1

136,3

136,8

19-May

137

137,9

137

137,8

19-Jun

137,5

138,6

137,5

138,2

19-Jul

138,8

138,9

138,8

138,7

19-Aug

139,7

139,7

139,5

139,2

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 17/8/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T9)

1,48 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T9)

1,36 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T9)

1,34 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T9)

Cao su Thái Lan USS3

42,56 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T9)

1.140 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T9)

1.040 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters