Tính chung trong tuần này, giá cao su tăng hơn 3%, tuần tăng thứ 4 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 12/2017.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn TOCOM đã hết hiệu lực ở mức 148 JPY/kg.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 6/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,1% xuống 148,3 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,1% lên 11.430 CNY (1.661 USD)/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 111,24 JPY so với khoảng 112,06 JPY ngày thứ năm (20/12/2018), sau khi Ngân hàng Nhật Bản giữ lãi suất không thay đổi.

Giá dầu giảm khoảng 5% trong ngày thứ năm (20/12/2018), thấp nhất hơn 1 năm, do lo ngại về dư cung và triển vọng nhu cầu năng lượng, khi lãi suất Mỹ tăng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,5% trong ngày thứ sáu (21/12/2018), chạm mức thấp nhất 15 tháng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì kế hoạch tăng lãi suất, mặc dù gia tăng rủi ro.

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2019 trên sàn SICOM tăng 1,5% lên 128 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 20/12/2018

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Jan

1,47

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Jan

1,31

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Jan

1,28

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Jan

1,36

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Jan

40,07

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Jan

1.080

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Jan

980

Singapore

 

 

 

 

19-Jan

146,6

 

 

 

 

 

19-Feb

148

 

 

RSS3

 

19-Mar

151,5

 

 

 

 

 

19-Apr

153,6

 

 

 

 

 

19-May

157,3

 

 

 

 

US cent/kg

19-Jun

159,1

 

 

 

 

 

19-Jan

128

 

 

 

 

 

19-Feb

129

 

 

TSR20

 

19-Mar

130

 

 

 

 

 

19-Apr

130,6

 

 

 

 

 

19-May

131,4

 

 

 

 

 

19-Jun

131,9

Nguồn: VITIC/Reuters