Trong phiên có lúc đạt 198,5 yên/kg, mức cao nhất gần 4 tháng, trong bối cảnh kỳ vọng rằng căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington sẽ giảm bớt.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,4%.
Đồng USD ở mức khoảng 110,97 yên so với khoảng 110,92 yên ngày thứ sáu (18/5).
Giá dầu giảm trong ngày thứ sáu (18/5), nhưng giá dầu thô Brent ghi nhận tuần tăng thứ 6 liên tiếp, được thúc đẩy bởi sản lượng dầu Venezuela suy giảm, nhu cầu toàn cầu tăng mạnh và các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran mờ nhạt.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,1%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 18/5

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun 
166,1
166,5
165,3

      
18-Jul 
169,1
169,1
168,3

      
18-Aug 
169
170,3
168,8

      
18-Sep 
169,9
170,9
168

      
18-Oct 
170,9
170,9
168,5

      
18-Nov 
169,9
170
168,3

      
19-Jan 
170
170,1
170

      
19-Apr 
179
179
179

      
19-May 
180
180
180

      
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun
141,5
143,5
141,5

      
Jul-18 
144
145,1
142,6

      
18-Aug 
146
147
144,5

      
18-Sep 
146,2
148,8
146,2

      
18-Oct 
147,7
150,1
147,6

      
18-Nov 
150,4
151
148,6

      
18-Dec 
150,8
151,7
149,7

      
19-Jan
151,9
153,1
150,6

      
19-Feb
152,5
153
152,1

      
19-Mar 
153,6
153,9
153

      
19-Apr 
155
155
153,9

      
19-May 
155,3
155,3
154,7

      

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 18/5

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T6)

1,75 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T6)

1,43 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T6)

1,43 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T6)

Cao su Thái Lan USS3

48,31 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T6)

1.320 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T6)

1.220 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters