Giá cao su tại Tokyo giảm xuống còn 173 yên/kg trong ngày thứ tư (20/6), mức thấp nhất 20 tháng.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 20 NDT, tương đương 0,2% lên 10.315 NDT/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 110,42 yên so với khoảng 110,35 yên ngày thứ tư (20/6).
Giá dầu giảm, với dầu Brent giảm 0,3% và dầu thô Mỹ giảm 0,1%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,1%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 20/6

Cao su kỳ hạn RSS3

 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jul 
150
150
148,2
148,9
18-Aug 
151
152
150,5
150,2
18-Sep 
154
154,5
152,5
152,9
18-Oct 
156
156
156
153,7
18-Nov 
156,5
156,5
154
154,6
18-Dec
158
159,5
156
156
19-Apr
169,5
169,5
167
167
19-May 
171
171
169,1
168
19-Jun
170
171,5
170
169
Cao su kỳ hạn TSR20 
 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
Jul-18 
132,6
134,6
131,6
132,5
18-Aug 
132,8
135,4
131,1
132,3
18-Sep 
133,6
136,4
132,1
133,2
18-Oct 
135,2
137,6
133
134,3
18-Nov 
136,9
139
134
135,2
18-Dec 
138,2
140,5
135,1
136,3
19-Jan
140
141,9
136
137,3
19-Feb
142,3
143,4
137,8
138,8
19-Mar 
144,7
144,7
142,7
139,3
19-Apr 
144,6
145
139,2
139,8
19-May 
146
146
142,7
141,7
19-Jun 
146,8
146,8
142,5
143,6

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 20/6

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T7)

1,55 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T7)

1,36 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T7)

1,35 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T7)

Cao su Thái Lan USS3

44,04 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T7)

1.210 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T7)

1.110 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters