Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 50 NDT, tương đương 0,5% lên 10.415 NDT/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 109,9 yên so với khoảng 109,98 yên ngày thứ năm (21/6).
Giá dầu tăng với giá dầu Brent và WTI tăng 1,4%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 1%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 21/6

Cao su kỳ hạn RSS3

 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jul 
150
150
147,2
148,8
18-Aug 
150
150,6
150
150,1
18-Sep 
152,5
153,9
152,5
153
18-Oct 
156
156
154,7
154,7
18-Nov 
158
158
156,3
155,2
Cao su kỳ hạn TSR20 
 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
Jul-18 
133,9
134,7
132,1
134
18-Aug 
134
134,6
132,2
133,5
18-Sep 
135
135,5
133,2
134,4
18-Oct 
136
137
134,5
135,6
18-Nov 
137
138,2
135,6
136,9
18-Dec 
138,4
139,5
137
138,4
19-Jan
139,5
140,4
137,9
139,3
19-Feb
141,1
142
139,1
140,6
19-Mar 
142,3
142,3
141,2
141,8
19-Apr 
143,3
143,3
141,1
142,8
19-May 
144
144,5
143
144,5
19-Jun 
146,2
146,2
144,4
145,3

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 21/6

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T7)

1,54 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T7)

1,35 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T7)

1,34 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T7)

Cao su Thái Lan USS3

43,69 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T7)

1.200 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T7)

1.100 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters