Giá cao su kỳ hạn tại TOCOM ngày 2/3 giảm 4,1 yên hoặc 2,1% xuống còn 188,4 yên (tương đương 1,77 USD)/kg, sau khi đạt 187,6 yên/kg trong phiên trước đó - mức thấp nhất kể từ ngày 23/2. Giá cao su kết thúc tuần giảm nhẹ.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 95 NDT xuống còn 12.910 NDT (tương đương 2.031 USD)/tấn.
Đồng yên tăng mạnh so với đồng USD, ở mức 106,24 yên trong ngày thứ sáu (2/3), so với khoảng 106,82 yên trong ngày thứ năm (1/3).
Giá dầu Mỹ tăng trong ngày thứ sáu (2/3) sau 3 ngày giảm liên tiếp, do kỳ vọng dư cung dầu toàn cầu sẽ kết thúc.
Dự trữ cao su thô tại các cảng của Nhật Bản đạt 14.877 tấn tính đến ngày 20/2, giảm 0,5% so với mức trước đó, Hiệp hội thương mại cao su Nhật Bản cho biết.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 1/3

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr      
176,9
177
176,8
176,8
18-May   
177,1
179
176,5
178
18-Jun   
175,1
179,3
175
177,1
18-Jul    
177,1
179,1
177
178,1
18-Sep
174,3
178
174,3
176,7
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr
146,8
148,7
147,4
148,1
18-May
147
150,7
149,6
148,9
18-Jun
147,5
151,6
150,5
150
Jul-18       
149
152,5
151,9
150,7
18-Aug    
149,8
154,5
152,7
151,7
18-Sep  
149,5
153,7
152,2
152,4
18-Oct    
152,9
154,6
152,9
153
18-Nov  
153,8
155
153,8
153,9
18-Dec    
155,5
156
155,5
154,9
19-Jan
        156,5
156,5
156,5
156
19-Feb
157,3
157,4
157,3
157,3

Nguồn: VITIC/Reuters