Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 8 ngày 23/2 tăng lên 187,1 yên/kg, sau khi tăng 0,6 yên lên 187,6 yên (tương đương 1,76 USD)/kg trong phiên trước đó, mức cao nhất kể từ ngày 14/2.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 1,7%.
Đồng USD ở mức khoảng 106,82 yên so với khoảng 107,36 yên ngày thứ năm (22/2).
Giá dầu tăng lên mức cao nhất 2 tuần trong ngày thứ năm (22/2), được thúc đẩy bởi số liệu cho thấy rằng dự trữ dầu thô Mỹ bất ngờ giảm và đồng USD suy giảm.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,2%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 22/2

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Mar
172
175
171,5
173,4
18-May 
173,5
173,5
173,5
173,5
18-Jun 
172,7
173,5
171,1
173,5
18-Jul 
173,4
173,9
173,4
173,8
18-Aug
172,9
172,9
172,9
172,5
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Mar
145,3
145,3
143,6
144,4
18-Apr
144,8
144,8
143
144,5
18-May
145,3
145,3
143,7
144,9
18-Jun
145,5
145,6
144,4
145,3
Jul-18 
145,9
146,3
145
146
18-Aug 
146,4
146,9
145,6
146,3
18-Sep 
147,6
147,7
146,5
147
18-Oct 
148,6
148,6
147,8
148,6
18-Nov 
149,7
149,9
149
149,4
18-Dec 
150,8
151
150
150,4
19-Jan
151,1
152
151,1
151,7
19-Feb 
152,3
152,9
152,2
152,4

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 22/2

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T3)

1,69 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T3)

1,45 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T3)

1,45 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T3)

0,76 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

44,36 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T3)

1.230 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T3)

1.130 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters