Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,3% lên 11.566 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức 111,89 JPY so với khoảng 111,93 JPY ngày thứ hai (22/4/2019).

Giá dầu tăng, với dầu Brent tăng khoảng 0,4% và dầu thô Mỹ tăng 0,3%.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,1% trong đầu phiên giao dịch.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,2% xuống 169,5 JPY/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 22/4/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-May

1,76

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-May

1,56

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-May

1,52

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-May

1,52

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-May

50,98

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-May

1.350

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-May

1.250

Singapore

 

 

19-May

160,5

 

RSS3

 

19-Jun

163

 

 

 

19-Jul

164,5

 

 

 

19-Aug

164,4

 

 

US cent/kg

19-Sep

135,6

 

TSR20

 

19-May

135,9

 

 

 

19-Jun

138,5

 

 

 

19-Jul

139,7

 

 

 

19-Aug

141

Nguồn: VITIC/Reuters