Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,9% lên 10,735 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 107,97 JPY so với khoảng 107,86 JPY trong ngày thứ hai (22/7/2019).

Giá dầu giảm với dầu thô Mỹ giảm 0,2% và dầu Brent giảm 0,1%.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,5%.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 1/2020 không thay đổi ở mức 153,1 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn SICOM tăng 0,1% lên 142,1 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 22/7/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Aug

1,77

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Aug

1,49

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Aug

1,43

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Aug

1,44

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Aug

47,46

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Aug

1.290

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Aug

1.190

Singapore

 

 

19-Aug

175,4

 

RSS3

 

19-Sep

167,9

 

 

 

19-Oct

162,9

 

 

 

19-Nov

159,4

 

 

US cent/kg

19-Aug

141,1

 

TSR20

 

19-Sep

140,9

 

 

 

19-Oct

140,7

 

 

 

19-Nov

140,9

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet