Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 40 NDT lên 11.575 NDT (tương đương 1.845 USD)/tấn.
Dự trữ cao su tại kho ngoại quan được giám sát bởi Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 0,6% so với ngày 23/3.
Đồng USD ở mức khoảng 106,24 yên trong ngày thứ hai (2/4) so với khoảng 106,15 yên ngày thứ sáu (30/3).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,4%.
Giá dầu tăng, được nâng đỡ bởi hoạt động khoan dầu của Mỹ giảm cũng như kỳ vọng Mỹ có thể tái trừng phạt đối với Iran.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 29/3

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr 
167
168
167
168
18-May 
173
175
176
174,7
18-Jun 
175,8
176,9
175,8
176,1
18-Jul 
175,3
176
175,3
175,5
18-Aug 
172,5
173
172,5
172,9
18-Sep 
173
173
173
173
18-Dec 
173,5
173,5
173,5
173,5
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr
138,1
138,1
123
133,7
18-May
136
137,6
135,3
137
18-Jun
138,3
139,8
137,4
139,6
Jul-18 
140,2
141,4
138,5
141
18-Aug 
141,7
143
139,9
142,8
18-Sep 
142,1
144,2
140,9
143,9
18-Oct 
143,2
145,4
142,2
144,9
18-Nov 
144,1
146
143,6
146
18-Dec 
145,8
146,1
145,1
147,6
19-Jan
146,8
147,5
145,8
148,3
19-Feb 
147,2
147,2
147,2
149
19-Mar 
148,2
148,2
148,2
149,8

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 29/3

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T4)

1,70 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T4)

1,44 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T4)

1,39 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T4)

Cao su Thái Lan USS3

44,83 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T4)

1.270 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T4)

1.170 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters