Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 25 CNY tương đương 0,2% xuống 12.515 CNY (1.820,63 USD)/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 111,35 JPY so với khoảng 111,28 JPY trong ngày thứ năm (23/8/2018).

Giá dầu tăng cao, dầu Brent và dầu thô Mỹ cả hai đều tăng 1 US cent.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 23/8/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Sep

149

149

149

149

18-Oct

149

149

148

149

18-Nov

150

150

149

151

18-Dec

151

151

150

153

19-Jan

152

153

151

153

19-Feb

154

154

152

154

19-Mar

156

156

156

160

19-Apr

161

163

160

164

19-May

163

164

160

165

19-Jun

164

165

161

166

19-Jul

164

165

162

167

19-Aug

163

163

161

167

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Sep

139,2

139,2

136

139,2

18-Oct

138,7

139,3

136,6

138,9

18-Nov

138,9

139,3

136,4

138,4

18-Dec

139,6

140,1

136,8

139

19-Jan

139,8

140,8

137,3

139,5

19-Feb

140

141,3

138

139,8

19-Mar

140,7

141,8

138,5

140,7

19-Apr

141,9

142,6

139,2

141,5

19-May

142,6

143,5

139,9

142,2

19-Jun

141

141,9

140,4

142,9

19-Jul

144

144,5

141,1

143,9

19-Aug

144,7

145,3

141,8

144,2

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 23/8/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T9)

1,50 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T9)

1,39 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T9)

1,38 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T9)

Cao su Thái Lan USS3

43,33 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T9)

1.170 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T9)

1.070 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters