Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn OSE giảm 1,3 JPY tương đương 0,8% xuống 172 JPY (1,63 USD)/kg.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải giảm 35 CNY xuống 12.315 CNY (1.780 USD)/tấn.
Tồn trữ cao su tại Thượng Hải tăng 4,4% so với tuần trước đó.
Đồng USD tăng so với đồng JPY lên 105,9 .
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn SICOM không thay đổi ở mức 130,7 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 21/8/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Sep

1,74

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Sep

1,36

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Sep

1,32

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Sep

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Sep

48,66

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Sep

1.240

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Sep

1.140

Singapore

 

 

20- Sep

131

 

RSS3

 

20-Oct

132,6

 

 

 

20-Nov

133,7

 

 

 

20-Dec

134,9

 

 

US cent/kg

20- Sep

174,6

 

TSR20

 

20-Oct

170,1

 

 

 

20-Nov

164,5

 

 

 

20-Dec

162,4

Nguồn: VITIC/Reuters