Đồng USD ở mức khoảng 109,85 yên so với khoảng 109,37 yên ngày thứ hai (30/4).
Giá dầu giảm hơn 1% trong ngày thứ ba (1/5), do đồng USD duy trì ở mức cao nhất gần 4 tháng, nhưng lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đã hỗ trợ thị trường.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản thay đổi chút ít.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 1/5

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-May 
170
170,5
163
169,4
18-Jun 
172
172
172
172
18-Jul 
172,8
172,8
172,8
172,8
18-Aug 
172,2
172,2
168,5
169
19-Apr 
173
173
173
174
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-May 
140,8
142,2
138,4
141,5
18-Jun
138,4
140,1
138,3
139,1
Jul-18 
140
141,4
140
140,9
18-Aug 
143,2
143,2
142
142,2
18-Sep 
144,4
144,4
144,4
143,7
18-Oct 
145,1
145,6
144,7
145,2
18-Nov 
145,8
146,6
145,8
145,8
18-Dec 
147,2
147,7
147
147,3
19-Jan
148,5
148,5
148,2
148,5
19-Feb 
149
149
148,8
149,3
19-Mar 
149,7
149,7
149,7
150

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 30/4

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T5)

1,75 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T5)

1,43 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T5)

1,41 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T5)

1,38 USD/kg

Cao su Thái Lan USS3

46,58 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T5)

1.310 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T5)

1.210 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters