Dự trữ cao su thô tại các cảng Nhật Bản đạt 17.009 tấn tính đến ngày 10/5, tăng 1,8% so với mức dự trữ trước đó, Hiệp hội Thương mại Cao su Nhật Bản cho biết.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,2%.
 Đồng USD ở mức khoảng 109,43 yên so với khoảng 109,61 yên ngày thứ năm (24/5).
Giá dầu giảm khoảng 1 USD ngày thứ năm (24/5), do dự kiến nguồn cung từ Venezuela và Iran suy giảm có thể khiến OPEC tăng sản lượng.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,1%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 24/5

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun 
167
167
164,1
165,4
18-Jul 
169
169
167
167,5
18-Sep 
170
171
170
170,1
18-Oct 
172
172
171
171,1
18-Nov 
172
172
172
171,6
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun
145,4
145,9
143,6

      
Jul-18 
145
145,9
143,6

      
18-Aug 
146,7
147,6
145,4

      
18-Sep 
148
148,8
147

      
18-Oct 
149,5
150,3
148,4

      
18-Nov 
150,5
151,1
149,6

      
18-Dec 
151,6
152,2
150,9

      
19-Jan
152,3
152,8
151,9

      
19-Feb
153,1
153,5
152,7

      
19-Mar 
154,3
154,3
153,6

      
19-Apr 
155,3
155,3
154,9

      
19-May 
156,3
156,3
156,2

      

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 24/5

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T6)

1,74 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T6)

1,46 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T6)

1,45 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T6)

1,45 USD/kg

Cao su Thái Lan USS3

48,23 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T6)

1.350 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T6)

1.250 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters