Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Osaka tăng 2,3 JPY tương đương 1,3% lên 177,1 JPY (1,67 USD)/kg, trong phiên có lúc đạt 178,7 JPY/kg, cao nhất kể từ ngày 7/8/2020.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 185 CNY lên 12.660 CNY (1.833 USD)/tấn.
Các quan chức hàng đầu Mỹ và Trung Quốc cho biết, tiến độ giải quyết về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đạt được vào tháng 1/2020 và cả hai bên đều cam kết về sự thành công của thỏa thuận.
Trung Quốc cũng cho biết đã đồng ý với Mỹ để tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận thương mại song phương giai đoạn 1.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn SICOM tăng 0,9% lên 133,5 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 24/8/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Sep

1,77

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Sep

1,35

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Sep

1,33

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Sep

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Sep

49,03

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Sep

1.230

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Sep

1.130

Singapore

 

 

20- Sep

131

 

RSS3

 

20-Oct

132,4

 

 

 

20-Nov

133,5

 

 

 

20-Dec

134,5

 

 

US cent/kg

20- Sep

175

 

TSR20

 

20-Oct

167

 

 

 

20-Nov

164,8

 

 

 

20-Dec

162,2

Nguồn: VITIC/Reuters