Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải giảm 1% xuống 12.700 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 109,52 JPY so với khoảng 109,35 JPY trong ngày thứ tư (25/12/2019).
Giá dầu tăng với dầu Brent tăng khoảng 0,2% và dầu thô Mỹ tăng 0,3%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng khoảng 0,5%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 25/12/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jan

1,60

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jan

1,47

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jan

1,44

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jan

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jan

 

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jan

1.180

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jan

1.080

Singapore

 

 

19-Jan

164,1

 

RSS3

 

20-Feb

166

 

 

 

20-Mar

167,8

 

 

 

20-Apr

171,1

 

 

US cent/kg

19-Jan

142,7

 

TSR20

 

20-Feb

143,8

 

 

 

20-Mar

145,1

 

 

 

20-Apr

146,1

Nguồn: VITIC/Reuters