Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 135 NDT xuống 11.465 NDT/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 109,37 yên so với khoảng 109,41 yên ngày thứ tư (25/4).
Giá dầu Mỹ tăng khoảng 0,3%, trong khi giá dầu Brent tăng 0,4%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,4%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 25/4

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-May 
175,6
175,6
171
173,1
18-Jun 
175,2
175,2
175,2
175,2
18-Jul 
175,6
175,6
175,6
175,6
18-Dec 
172
172
172
173,1
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-May 
139,8
140
138,2
139,8
18-Jun
140,6
142,1
140,1
141,5
Jul-18 
141,9
142,9
141,5
142,7
18-Aug 
143,3
144,2
142,7
144,2
18-Sep 
145,7
145,8
144,2
145,6
18-Oct 
145,7
146,9
145,5
147
18-Nov 
148,5
148,5
146,5
148,2
18-Dec 
149,7
149,7
140
149,6
19-Jan
150
150,3
149,4
150,6
19-Feb 
150,4
151
150,4
150,6
19-Mar 
151,5
151,8
151,5
151,4
19-Apr 
151,9
152,7
151,9
152,5

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 25/4

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T5)

1,74 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T5)

1,43 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T5)

1,39 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T5)

Cao su Thái Lan USS3

47,47 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T5)

1.300 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T5)

1.200 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters