Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,3%.

Đồng USD ở mức khoảng 110,72 yên, duy trì vững so với ngày thứ sáu (29/6).

Giá dầu giảm trong đầu phiên giao dịch ngày thứ hai (2/7), sau bình luận từ Nhà Trắng cho biết,  nhà lãnh đạo Saudi Arabia hứa với Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể nâng sản lượng dầu nếu cần thiết.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,3%.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 29/6 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Jul

147

148

147

148

18-Aug

147,5

148

147,4

148,2

18-Sep

150

151

150

152,1

18-Oct

152

153

151,1

152,1

18-Nov

153

153

153

153,5

18-Dec

156,5

156,5

155

155,6

19-Jan

157

160

155,9

156,7

19-Feb

160,5

162

155

161,2

19-Apr

169

169

167

167

19-May

168,5

168,5

168

167,5

19-Jun

169,5

169,5

169

168

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

Jul-18

134,1

139

134,1

137,1

18-Aug

134,8

135,5

132,1

133,4

18-Sep

134,3

135,7

132,5

133,7

18-Oct

136,5

137

133,5

134,6

18-Nov

137,3

138,1

134,8

136

18-Dec

138,6

139,2

135,2

137

19-Jan

139,7

140,5

138,5

138,7

19-Feb

141

141,5

139,8

140

19-Mar

142,6

142,8

141,2

141,3

19-Apr

143.4

144.4

142.9

142.9

19-May

144.7

145

144.5

143.8

19-Jun

145.6

145.6

145.6

144.7

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 29/6

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T7)

1,54 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T7)

1,37 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T7)

1,36 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T7)

Cao su Thái Lan USS3

44,54 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T7)

1.210 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T7)

1.110 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters