Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5/2018 trên sàn TOCOM tăng 0,4% lên 144,5 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,6%.

Đồng USD ở mức khoảng 113,52 JPY so với khoảng 113,22 JPY ngày thứ hai (26/11/2018).

Giá dầu tăng gần 3% trong ngày thứ hai (26/11/2018), song mức tăng bị hạn chế bởi sự không chắc chắn vể tăng trưởng kinh tế toàn cầu và dấu hiệu nguồn cung gia tăng, đặc biệt sản lượng Saudi Arabia đạt mức cao kỷ lục.

Chỉ số  Nikkei trung bình của Nhật Bản mở cửa tăng 0,7%.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn SICOM tăng 1,1% lên 123 US cent/kg, mức cao nhất kể từ ngày 15/11/2018.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 26/11/2018

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

 

 

US cent/kg

18-Dec

132,4

 

 

19-Jan

133

 

RSS3

19-Apr

144,3

 

 

19-May

147,5

 

 

19-Jun

148,8

 

 

19-Aug

146,7

Singapore

 

18-Dec

121,7

 

 

19-Jan

121,7

 

TSR20

19-Feb

122,6

 

 

19-Mar

123,1

 

 

19-Apr

123,4

Thái Lan

RSS3

USD/kg

T12/2018

1,34

Thái Lan

STR20

USD/kg

T12/2018

1,23

Malaysia

SMR20

USD/kg

T12/2018

1,23

Indonesia

SIR20

USD/kg

T12/2018

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

T12/2018

37,64

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

T12/2018

1.020

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

T12/2018

920

Ghi chú: Giá tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia lấy từ nguồn tin của các thương nhân, không phải giá chính thức của các cơ quan nhà nước.

Nguồn: VITIC/Reuters