Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tăng 0,7% lên 12.820 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 109,44 JPY so với 109,65 JPY trong ngày thứ năm (26/12/2019).
Giá dầu duy trì vững sau số liệu bán hàng trực tuyến của Mỹ tăng mạnh.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm nhẹ.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 26/12/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jan

1,59

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jan

1,48

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jan

1,46

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jan

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jan

40,49

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jan

1.150

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jan

1.050

Singapore

 

 

19-Jan

164,8

 

RSS3

 

20-Feb

166,6

 

 

 

20-Mar

168,7

 

 

 

20-Apr

171,6

 

 

US cent/kg

19-Jan

143,9

 

TSR20

 

20-Feb

144,7

 

 

 

20-Mar

145,8

 

 

 

20-Apr

146,8

Nguồn: VITIC/Reuters