Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,7% xuống 11.450 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 110,51 JPY so với khoảng 110,62 JPY trong ngày thứ ba (26/3/2019).

Giá dầu giảm, với dầu Brent và dầu thô Mỹ cả hai đều giảm 0,2%.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn TOCOM tăng 0,9% lên 163,7 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2019 trên sàn SICOM giảm 0,9 US cent xuống 145,6 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 26/3/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Apr

1,76

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Apr

1,54

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Apr

1,47

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Apr

1,50

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Apr

49,67

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Apr

1.390

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Apr

1.290

Singapore

 

 

19-Apr

160,5

 

RSS3

 

19-May

163

 

 

 

19-Jun

164,5

 

 

 

19-Jul

164,4

 

 

US cent/kg

19-Apr

135,6

 

TSR20

 

19-May

135,9

 

 

 

19-Jun

138,5

 

 

 

19-Jul

139,7

 

 

 

19-Aug

141

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet