Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,5%.

Đồng USD ở mức khoảng 111,27 JPY so với khoảng 111,47 JPY trong ngày thứ sáu (24/8/2018).

Giá dầu tăng hơn 1%, tính chung cả  tuần giảm do dấu hiệu cho thấy rằng, các biện pháp trừng phạt đối với Iran có thể hạn chế nguồn cung dầu và cuộc chiến thương mại không thể hạn chế nhu cầu của Trung Quốc đối với dầu thô Mỹ.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,6%.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2018 trên sàn SICOM giảm 0,7 US cent, tương đương 0,5% xuống 134,9 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 24/8/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Sep

150

150

150

148,5

18-Oct

148

148

148

148,6

18-Nov

149

149

149

149,4

18-Dec

150

150

150

150,4

19-Jan

152

152

152

152

19-Feb

153

153

153

154,3

19-Mar

158

160

158

159

19-Apr

162

165

162

162,6

19-May

163

164

162

162,9

19-Jun

164

164

163

163

19-Jul

164

165

163

164,6

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Sep

137

137

135,1

137

18-Oct

138

139

137,3

137

18-Nov

138

139

137,5

137

18-Dec

138

139

138

138

19-Jan

139

140

138,5

138

19-Feb

139

140

139,1

139

19-Mar

140

141

139,5

139

19-Apr

141

141

140,2

140

19-May

141

142

140,8

141

19-Jun

143

143

141,4

142

19-Jul

143

143

142

142

19-Aug

144

144

143,6

143

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 24/8/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T9)

1,50 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T9)

1,39 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T9)

1,37 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T9)

1,37 USD/kg

Cao su Thái Lan USS3

43,26 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T9)

1.170 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T9)

1.070 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters