Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2021 trên sàn Osaka tăng 3,3 JPY tương đương 1,8% lên 184,8 JPY (1,74 USD)/kg, cao nhất kể từ ngày 26/2/2020.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 180 CNY lên 12.760 CNY (1.853 USD)/tấn.
Chỉ số sản xuất của Thái Lan (MPI) trong tháng 7/2020 giảm mạnh hơn so với dự kiến, giảm 14,7% so với tháng 7/2019, do sản lượng ô tô và xăng dầu giảm trong bối cảnh bùng phát virus corona.
Doanh số bán ô tô của Trung Quốc trong tháng 7/2020 tăng 16,4% so với tháng 7/2019, tháng tăng thứ 4 liên tiếp khi thị trường ô tô lớn nhất thế giới chịu ảnh hưởng bởi các hạn chế virus corona.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn SICOM tăng 1,4% lên 135 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 26/8/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Sep

1,84

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Sep

1,40

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Sep

1,34

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Sep

1,33

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Sep

50,08

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Sep

1.240

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Sep

1.140

Singapore

 

 

20- Sep

132,3

 

RSS3

 

20-Oct

134,2

 

 

 

20-Nov

135,6

 

 

 

20-Dec

136,6

 

 

US cent/kg

20- Sep

179

 

TSR20

 

20-Oct

171,2

 

 

 

20-Nov

168,5

 

 

 

20-Dec

165,5

Nguồn: VITIC/Reuters