Hợp đồng cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 90 NDT, tương đương 0,9% xuống còn 10.195 NDT/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 111,66 yên so với khoảng 111,71 yên ngày thứ tư (1/8/2018).
Giá dầu tăng, với dầu Brent và dầu thô Mỹ tăng khoảng 0,3%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm gần 0,1%.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 1/8/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Sep

144,5

145,6

144,5

145,5

18-Oct

145

145,2

145

145,6

18-Nov

146,5

146,5

146,1

146,6

18-Dec

147,8

147,8

147,5

148

19-Jan

149,5

149,5

148,5

148,8

19-Feb

148,6

148,6

148,6

150,3

19-Mar

155,5

155,5

155,5

155,5

19-Apr

159

159

159

159,5

19-May

159,5

159,5

159,5

160,1

19-Jun

160,8

160,8

160,5

160,7

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Sep

130,9

131,2

130,6

131,1

18-Oct

131

131,3

130,5

130,8

18-Nov

131,5

131,7

130,5

131

18-Dec

131,9

132,3

130,9

131,6

19-Jan

133

133,1

131,8

132,3

19-Feb

133,6

133,8

132,8

133,1

19-Mar

134,4

134,4

133,6

133,9

19-Apr

134,4

134,5

134,1

134,1

19-May

134,5

134,5

134,5

135

19-Jun

136,1

136,2

135,2

135,2

19-Jul

136,5

137,3

135,9

136,6

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 1/8/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T9)

1,47 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T9)

1,34 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T9)

1,32 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T9)

Cao su Thái Lan USS3

43,16 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T9)

1.150 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T9)

1.050 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters