Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 100 NDT xuống còn 11.040 NDT (1.758 USD)/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 105,5 yên, gần như không thay đổi so với mức 105,61 yên ngày thứ ba (27/3).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm hơn 2% trong ngày thứ tư (28/3), sau khi chứng khoán phố Wall đóng cửa giảm mạnh so với phiên trước đó.
Giá dầu giảm nhẹ trong ngày thứ ba (27/3), do chứng khoán giảm và số liệu tập đoàn công nghiệp cho thấy rằng dự trữ dầu thô bất ngờ tăng.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 27/3

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr 
165
166,9
165
166,5
18-May 
173
173
172
172,1
18-Jun 
171,4
175
170,9
174,3
18-Jul 
174,6
174,7
174
172,6
18-Aug 
169,7
170,9
169,5
169,7
18-Sep 
169,7
170,1
169,7
170,3
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr
133,1
140,5
133
138,4
18-May
131,7
136,4
131,7
136
18-Jun
134,5
138
134,5
137,7
Jul-18 
139,1
139,5
136,8
139,4
18-Aug 
138,3
141
138,3
140,5
18-Sep 
141,5
142
139,4
141,5
18-Oct 
140,5
143,4
140,5
142,8
18-Nov 
142,6
144,3
142,6
144
18-Dec 
144
145,5
144
145,4
19-Jan
145,5
146,3
145,3
146,3
19-Feb 
146
146
146
147,1
19-Mar 
147,8
148,2
147,8
148

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 27/3

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T4)

1,70 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T4)

1,45 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T4)

1,36 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T4)

0,76 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

44,66 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T4)

1.270 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T4)

1.170 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters