Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,4%.

Đồng USD ở mức khoảng 111,18 JPY so với khoảng 111,06 JPY trong ngày thứ hai (27/8/2018).

Giá dầu tăng trong ngày thứ ba (28/8/2018), được hậu thuẫn bởi thị trường chứng khoán tăng mạnh và thông tin cho rằng Mỹ và Mexico đã thống nhất sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,9%.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2018 trên sàn SICOM giảm 1,9 US cent xuống 133,7 US cent/kg trong ngày thứ hai (27/8/2018) và ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 27/8/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Sep

150

150

147,5

149,5

18-Oct

148

148

147,5

148,7

18-Nov

149,3

149,3

148

150

18-Dec

150,5

150,5

149

150,6

19-Jan

152

152

150,1

151,9

19-Feb

152,5

153

151,5

152,5

19-Mar

157,3

157,3

156

158,3

19-Apr

161

163,5

160

163,2

19-May

162,5

163

162

163,2

19-Jun

163

163

162

162,5

19-Jul

163,5

163,5

162,3

164

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Sep

134,9

135,1

133

135,6

18-Oct

137,9

137,9

135,6

137,5

18-Nov

138,1

138,5

136,3

137,8

18-Dec

139

139,3

137,3

138,8

19-Jan

139,3

140

138

139,4

19-Feb

140

140,5

138,4

139,7

19-Mar

141,3

141,3

168,9

140,2

19-Apr

141,2

141,7

139,3

140,4

19-May

142,6

142,6

139,8

141,3

19-Jun

142

142

140,1

141,4

19-Jul

142,3

142,3

140,4

142,1

19-Aug

142,8

142,8

141

143

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 27/8/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T9)

1,52 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T9)

1,38 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T9)

1,36 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T9)

Cao su Thái Lan USS3

43,26 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T9)

1.180 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T9)

1.080 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters