Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn TOCOM tăng 0,9% lên 145,7 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn giao sau tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,2% lên 10.880 CNY (1.565 USD)/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 113,57 JPY so với mức cao nhất 2 tuần (113,85 JPY) trong ngày thứ tư (28/11/2018).

Giá dầu giảm khoảng 2,5% trong ngày thứ tư (28/11/2018), sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng tuần thứ 10 liên tiếp lên mức cao nhất 1 năm, dấy lên mối lo ngại dư cung toàn cầu.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,9%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 28/11/2018

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

 

 

US cent/kg

18-Dec

130,7

 

 

19-Apr

141

 

RSS3

19-May

145

 

 

19-Jun

145,3

Singapore

 

18-Dec

121,4

 

 

19-Jan

121,5

 

TSR20

19-Feb

122,5

 

 

19-Mar

123,1

 

 

19-Apr

123,5

Thái Lan

RSS3

USD/kg

T12/2018

1,33

Thái Lan

STR20

USD/kg

T12/2018

1,23

Malaysia

SMR20

USD/kg

T12/2018

1,22

Indonesia

SIR20

USD/kg

T12/2018

1,27

Thái Lan

USS3

THB/kg

T12/2018

37,58

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

T12/2018

1.010

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

T12/2018

910

Ghi chú: Giá tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia lấy từ nguồn tin của các thương nhân, không phải giá chính thức của các cơ quan nhà nước.

Nguồn: VITIC/Reuters