Giá cao su kỳ hạn tại TOCOM tăng 1,8 yên, tương đương 1% lên 182 yên (1,7 USD)/kg, mức cao nhất kể từ ngày 23/3.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 10 NDT lên 11.075 NDT (1.759 USD)/tấn.
Đồng yên được coi là đồng tiền trú ẩn an toàn giảm so với đồng USD trong ngày thứ năm (29/3), trong bối cảnh các vấn đề tiến bộ về Triều Tiên. Đồng USD ở mức khoảng 106,85 yên so với khoảng 105,61 yên trong ngày thứ tư (28/3).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng hơn 1% do đồng yên suy yếu.
Giá dầu giảm khoảng 1% trong ngày thứ tư (28/3) sau số liệu cho thấy rằng dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng 1,6 triệu thùng trong tuần trước đó, gây áp lực đối với thị trường.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 28/3

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr 
165,7
169,1
165,7
168,5
18-May 
172,5
173,9
172,5
173,7
18-Jun 
172,6
175,4
172,6
175,1
18-Jul 
173
175
173
174,5
18-Aug 
168
170
168
171,7
18-Sep 
168,3
170
168,3
171,9
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr
138,8
139,5
137,7
139,2
18-May
138
138
134,1
136,7
18-Jun
135,6
139
135,3
138,5
Jul-18 
139,5
140,6
136,8
139,7
18-Aug 
138,5
142
138,1
141,3
18-Sep 
139,4
142,9
138,8
142,3
18-Oct 
141
144
140,5
143,2
18-Nov 
141,6
145,4
141,6
144,4
18-Dec 
142,8
146,6
142,7
145,9
19-Jan
143,4
147,7
143,4
146,4
19-Feb 
144,4
148,3
144,4
147,1
19-Mar 
148,5
149,1
148
148,9

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 28/3

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T4)

1,70 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T4)

1,44 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T4)

1,38 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T4)

0,76 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

44,42 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T4)

1.270 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T4)

1.170 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters