Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,3% .
Đồng USD ở mức khoảng 109,17 yên so với khoảng 109,42 yên trong ngày thứ hai (28/5).
Giá dầu giảm trong ngày thứ hai (28/5), do Saudi Arabia và Nga cho biết hai nước này có thể tăng nguồn cung, trong khi sản lượng của Mỹ tăng cho thấy không có dấu hiệu suy giảm.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,4%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 28/5

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun 
164
165
162,1

      
18-Jul 
165
166,7
165

      
18-Sep 
168,3
168,3
168,3

      
18-Oct 
169,6
169,6
169,5

      
18-Nov 
172
172
168,8

      
19-Jan 
170
170
170
171
19-May 
182
182
182

      
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun
143,5
145
143,3

      
Jul-18 
143,7
144,4
143,1

      
18-Aug 
145,3
145,9
145

      
18-Sep 
147
147,3
146,4

      
18-Oct 
147,6
148,5
147,4

      
18-Nov 
148,8
149,7
148,5

      
18-Dec 
150,1
150,7
149,5

      
19-Jan
150,4
151,8
150,4

      
19-Feb
152,1
152,7
152,1

      
19-Mar 
153,6
153,9
153,6

      
19-Apr 
154,3
154,8
154,3

      

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 28/5

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T6)

1,74 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T6)

1,46 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T6)

1,45 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T6)

Cao su Thái Lan USS3

 

Cao su Thái 60% mủ (drum/T6)

1.350 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T6)

1.250 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters