Đồng USD ở mức khoảng 110,96 yên so với khoảng 111,03 yên ngày thứ sáu (27/7/2018).
Giá dầu tăng với dầu Brent tăng 1 cent và dầu Mỹ tăng 0,33%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,5%.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 27/7/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

142,5

144

142,5

143,5

18-Sep

142,5

144

142,5

143,7

18-Oct

146,5

146,5

146,5

146,5

18-Nov

146,5

146,5

146,5

146,7

18-Dec

148,4

148,5

148,4

148,2

19-Jan

147

150

147

149,3

19-Feb

148

148

148

151,1

19-Mar

154,5

156

154,5

156

19-Apr

158

159,9

156

159,4

19-May

158

160,4

156

160,7

19-Jun

159

162

157

162

19-Jul

159,5

163

158

163

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

132,4

132,8

130,6

132,5

18-Sep

129,9

131,6

129,9

131,2

18-Oct

129,7

131

129,3

130,8

18-Nov

129,6

131

129,3

130,8

18-Dec

130,2

131,6

130

131,5

19-Jan

130,7

132,3

130,7

132

19-Feb

131,5

133,1

131,5

132,7

19-Mar

132,6

134,2

132,6

133,7

19-Apr

133,8

135,1

133,5

134,5

19-May

134,5

135,9

134

135,8

19-Jun

135

136,9

135

136,8

19-Jul

135,1

136,7

135,1

137

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 26/7/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T8)

1,48 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T8)

1,34 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T8)

1,34 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T8)

Cao su Thái Lan USS3

43,31 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T8)

1.150 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T8)

1.050 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters