Đồng USD ở mức khoảng 113,55 JPY so với khoảng 113,92 JPY trong ngày thứ ba (2/10/2018).

Giá dầu giảm nhẹ trong ngày thứ ba (2/10/2018) song vẫn gần mức cao nhất 4 năm, do lo ngại nguồn cung toàn cầu sẽ giảm bởi lệnh trừng phạt của Washington đối với Iran.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,25.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2018 trên sàn SICOM tăng 0,3% lên 134 US cent/kg, trong phiên có lúc đạt mức cao nhất  gần 2 tuần.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 1/10/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Nov

143,2

143,2

143

142,5

18-Dec

143,3

143,3

143,3

143,6

19-Jan

146

146

145

146

19-Feb

149

149,1

148,6

148,8

19-Apr

158

158

157,5

157,4

19-May

160,9

160,9

160,9

160,7

Cao su kỳ hạn TSR20 

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Nov

134,8

135,2

133,7

134

18-Dec

135,7

136,1

134,5

134,6

19-Jan

136,7

136,9

135,3

135,6

19-Feb

137,6

137,7

136

136,4

19-Mar

138,2

138,4

136,8

137

19-Apr

138,9

138,9

137,6

137,8

19-May

139,7

140

138,5

138,5

19-Jun

140,6

140,6

139,5

139,5

19-Jul

140,6

140,6

140

140

19-Aug

141

141,5

140,8

140,8

19-Sep

141,8

141,8

141,4

141,9

19-Oct

141,7

141,8

141,7

142,6

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 02/10/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T11)

1,45 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T11)

1,39 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T11)

1,35 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T11)

Cao su Thái Lan USS3

40,47 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T11)

1.150 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T11)

1.050 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters