Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 50 NDT, tương đương 0,5% xuống còn 10.455 NDT/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 110,92 yên so với khoảng 110,89 yên trong ngày thứ hai (2/7). 
Giá dầu tăng, với dầu Brent tăng 0,4% và dầu thô Mỹ tăng 0,2%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,3%.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 2/7 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

148

148

146

147,5

18-Sep

148,6

149,5

148,5

148,1

18-Oct

151

152

151

150

18-Nov

150,5

152

150,5

151,5

18-Dec

157

157

152,4

153,6

19-Jan

156,5

156,5

153

154,7

19-Feb

155

157

155

159,2

19-Mar

159

160

158,5

162,1

19-Apr

166,5

166,5

163

163

19-May

169

169

164

164

19-Jun

168

168

165

164,8

19-Jul

166

166

166

165,5

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

135

135

131,7

132,9

18-Sep

133,9

135,1

131,9

133,2

18-Oct

136

136

133

134,1

18-Nov

136,4

136,8

134

134,9

18-Dec

137,8

138,2

135,1

136,2

19-Jan

138,9

139,6

136,6

136,9

19-Feb

140,6

140,6

137,6

138,6

19-Mar

141,6

141,6

138,9

139,6

19-Apr

143

143,5

140,7

140,9

19-May

142,8

142,9

141,6

142

19-Jun

143,5

143,7

142,5

143,1

19-Jul

143,5

144

143

144

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 2/7

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T7)

1,51 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T7)

1,36 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T7)

1,34 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T7)

Cao su Thái Lan USS3

44,2 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T7)

1.207 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T7)

1.107 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters