Hợp đồng cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 50 NDT, tương đương 0,5% xuống còn 10.155 NDT/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 111,71 yên so với khoảng 111,65 yên ngày thứ năm (2/8/2018). 
Giá dầu giảm, với dầu Brent giảm 0,2% và dầu thô Mỹ giảm 0,1%. 
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,4%. 

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 2/8/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Sep

145,5

146,3

144,5

146,2

18-Oct

146,1

146,1

146,1

147,3

18-Nov

147

147,2

146,6

147,3

18-Dec

148,1

148,9

148

148,3

19-Jan

149

149,9

148,5

149,8

19-Feb

152

152,9

150

151

19-Mar

157

157,5

152,6

153,6

19-Apr

160,5

161

154,2

156,1

19-May

160

161,5

160

161,5

19-Jun

160,6

161

160,6

161,8

19-Aug

164

164

164

163,5

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Sep

131,2

131,7

130,4

131,5

18-Oct

131,1

131,3

130,1

131,2

18-Nov

131,3

131,6

130,1

131,3

18-Dec

131,7

132,3

130,7

132,3

19-Jan

133

133,3

131,5

133

19-Feb

133,2

134,4

132,4

134

19-Mar

134

135,4

133,4

135

19-Apr

134

136,3

133,8

135,6

19-May

136

137

136

136,8

19-Jun

137,6

137,6

137

137,3

19-Jul

138

138

137,6

138,3

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 2/8/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T9)

1,46 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T9)

1,33 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T9)

1,32 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T9)

Cao su Thái Lan USS3

42,93 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T9)

1.150 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T9)

1.050 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters