Giá cao su tại Nhật Bản tăng sau số liệu hoạt động sản xuất tại châu Á cải thiện trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ảnh hưởng đến tăng trưởng và nhu cầu hàng hóa toàn cầu.
Sự gián đoạn nhà máy tại châu Á trong tháng 7/2020 suy giảm, với sự suy giảm chậm lại tại các quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu, làm gia tăng kỳ vọng khu vực này hồi phục từ sự suy thoái kinh tế gây ra bởi đại dịch.
Tại Nhật Bản, hoạt động nhà máy giảm chậm hơn, giảm bớt áp lực đối với các nhà sản xuất.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 10 CNY lên 10.835 CNY/tấn.
Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 31/7/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Aug

1,6

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Aug

1,29

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Aug

 

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Aug

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Aug

43,26

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Aug

1.220

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Aug

1.120

Singapore

 

 

20-Jul

120

 

RSS3

 

20-Aug

121,9

 

 

 

20-Sep

123,4

 

 

 

20-Oct

124,9

 

 

US cent/kg

20-Jul

152,1

 

TSR20

 

20-Aug

153,2

 

 

 

20-Sep

153,8

 

 

 

20-Oct

153,5

Nguồn: VITIC/Reuters