Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 45 NDT, tương đương 0,4% xuống còn 10.440 NDT/tấn. 
Đồng USD ở mức khoảng 110,34 yên so với khoảng 110,58 yên ngày thứ ba (3/7).
Giá dầu tăng cao, với dầu Brent tăng 0,2% và dầu thô Mỹ tăng 0,7%. 
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,6%. 

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 3/7 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

145

147

145

146,8

18-Sep

145,5

147,2

145,5

148,2

18-Oct

149,5

149,5

149

150,5

18-Nov

150,6

150,6

150,6

151,1

18-Dec

151,4

153

151,3

152,5

19-Feb

155

156

155

156

19-Mar

158,1

158,1

158,1

159

19-Apr

161,1

162,5

161

162,5

19-May

164

164

161

164,3

19-Jun

163,1

166

162

165

19-Jul

164

164,5

164

165,8

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

132,2

133

130,2

132,7

18-Sep

132,3

133,5

130,4

132,8

18-Oct

133,3

134,7

131,5

133,9

18-Nov

134,2

135,6

132,3

134,8

18-Dec

135,3

136,8

133,3

135,9

19-Jan

136,8

138

134,2

137,2

19-Feb

138,6

138,6

135,5

138,2

19-Mar

139,9

139,9

136,6

139,3

19-Apr

141,3

141,3

137,5

140,3

19-May

140,6

142,4

138,2

141,4

19-Jun

141,7

142,4

139,9

142,2

19-Jul

142,5

142,8

140,7

142,8

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 3/7

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T8)

1,50 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T8)

1,35 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T8)

1,34 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T8)

Cao su Thái Lan USS3

43,81 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T8)

1.206 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T8)

1.106 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters