Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 7 giảm 2,7 yên xuống còn 194,2 yên (tương đương 1,77 USD)/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,2%.
Đồng USD ở mức khoảng 109,97 yên so với khoảng 109,73 yên ngày thứ sáu (2/2).
Giá dầu giảm mạnh ngày thứ hai (5/2), với giá dầu thô Brent giảm dưới 68 USD/thùng – mức thấp nhất trong gần 1 tháng.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 2,1%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 2/2
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Mar
170
171,5
169,6
171
18-Apr 
172,1
173,5
172
172,9
18-May 
177
177,5
175,5
176,1
18-Jun 
178,7
178,7
176,5
176,5
18-Jul 
178,6
178,8
176,6
177,4
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Mar
149,3
149,3
148
149,1
18-Apr
149,3
149,7
148,2
149,4
18-May
150,1
150,2
148,8
149,8
18-Jun
151,3
151,6
150
150,9
Jul-18 
152,6
152,6
150,7
151,5
18-Aug 
152,8
153,3
151,9
152,5
18-Sep 
154,8
154,8
153,2
153,7
18-Oct 
155,3
155,9
154,6
155,5
18-Nov 
156,9
157
155,8
156,4
18-Dec 
159
157,1
159
158,5
19-Jan 
160,4
160,6
158,3
159,3

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 2/2

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T3)

1,70 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T3)

1,50 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T3)

1,50 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T3)

0,76 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

44,49 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T3)

1.220 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T3)

1.120 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters