Giá cao su kỳ hạn trên sàn TOCOM đạt 209,5 JPY/kg trong phiên ngày 4/3/2019 và tính đến nay giá cao su tăng hơn 35% kể từ mức thấp nhất hơn 2 năm hồi giữa tháng 11/2018.

Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 1,5% xuống 12.505 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 111,81 JPY so với khoảng 111,74 JPY trong ngày thứ hai (4/3/2019).

Giá dầu Mỹ giảm 0,4%, trong khi dầu thô Brent chưa giao dịch.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,9% xuống 172,8 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2019 trên sàn SICOM giảm 1,3% xuống 147,4 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 4/3/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Mar

1,73

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Mar

1,53

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Mar

1,5

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Mar

1,46

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Mar

47,43

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Mar

1.290

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Mar

1.190

Singapore

 

 

19-Mar

160,5

 

RSS3

 

19-Apr

163

 

 

 

19-May

164,5

 

 

 

19-Jun

164,4

 

 

US cent/kg

19-Mar

135,6

 

TSR20

 

19-Apr

135,9

 

 

 

19-May

138,5

 

 

 

19-Jun

139,7

 

 

 

19-Jul

141

Nguồn: VITIC/Reuters