Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 7 giảm 1,4 yên xuống còn 195,3 yên/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,1%.
Đồng USD ở mức khoảng 109,2 yên so với khoảng 110 yên ngày thứ hai (5/2).
Giá dầu giảm trong ngày thứ hai (5/2), do sản lượng dầu thô tại Mỹ tăng, thị trường physical suy yếu và đồng USD tăng mạnh chịu áp lực từ thị trường chứng khoán và hàng hóa toàn cầu suy giảm.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 3,8%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 5/2

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Mar
170
171,8
170
171,5
18-Apr 
173,5
173,5
173
173
18-May 
176
176,2
175,1
176,1
18-Jun 
176,5
177
176
176,6
18-Jul 
177,2
177,5
176
177,1
18-Aug 
175,6
175,6
174,8
176,2
19-Jan 
174
174
174
175,2
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Mar
148,7
149,6
147,5
149,3
18-Apr
149,4
151
148,2
150,5
18-May
149
150,9
148,8
150,3
18-Jun
156
150,2
151,9
151,5
Jul-18 
151,2
152,5
151
152,1
18-Aug 
152,1
153,4
152,1
152,9
18-Sep 
153,7
154,7
153,4
154,1
18-Oct 
155,1
156,1
154,7
156
18-Nov 
155,9
156,6
155,7
156,9
18-Dec 
158,2
158,6
157,3
158,6
19-Jan 
160
160,4
159,5
160

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 5/2

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T3)

1,71 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T3)

1,50 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T3)

1,50 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T3)

0,76 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

44,86 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T3)

1.240 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T3)

1.140 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters